Youtube har länge varit en populär tjänst. Över 80 procent av internetanvändarna tittar någon gång och antalet ökar. Det dagliga användandet av Youtube ökar stadigt och nu är det mer än var fjärde (27 %) av internetanvändarna som dagligen är på Youtube.

Det ligger nära till hands att säga att de unga bor på Youtube eftersom alla under 25 använder det och en stor del gör det dagligen. Det är 86 procent av 12-15 åringarna som dagligen använder Youtube och ytterligare 13 procent som inte tittar dagligen men varje vecka.

Även i de äldre åldersgrupperna är användningen hög. Nästan två tredjedelar av de i åldern 66–75 år och en dryg tredjedel av de över 75 år använder Youtube.

Läs mer på svenskarnaochinternet.se

0 Kommentarer

Cancel

För närvarande har du JavaScript inaktiverat. För att kunna kommentera, vänligen se till att JavaScript och cookies är aktiverade och ladda sedan om sidan. Klicka här för instruktioner om hur du aktiverar JavaScript i din webbläsare.