Uppdrag: Hemofili appen

Vi fick i uppdrag att utveckla en app för familjer och anhöriga med blödarsjuka barn. Appen ska ge en god inblick i hur det är att leva med ett barn med denna sjukdom. I samhället finns det viss okunskap kring blödarsjuka där framförallt unga killar drabbas. Med dagens mediciner är det i stort sett möjligt att leva ett vanligt liv men med vissa hänsyn. I appen kan du ta del av riktlinjer, få svar på frågor, information om de viktigaste problemen för blödarsjuka och hur du praktiskt hanterar olika händelser.

 

Appen vänder sig till familjer men även skola och dagis finns med i målgruppen. Du får lära dig hur du agerar vid nödsituationer, tips på hur du känner igen en blödning och hur du gör vid typiska tecken på en blödning. Särskilda delar finns för förskola, skola, sportaktiviteter samt om själva sjukdomen och hur den behandlas.

Vi delade appen i två delar där iPad versionen innehöll längre förklaringar, fler sidor och mer illustrationer.

Allt om blödarsjuka på ett ställe.

 

iPhone versionen var en nedbantad version och fungerar mer som en guide om olyckan skulle vara framme. Vi adderade pedagogiska verktyg såsom en snurr docka i 3D där man kan klicka på kroppen där en blödning uppstått och direkt se vilka åtgärder man ska vidta. Vi hade även ett register med sjukhus och vårdinrättningar i Norden för att snabbt få hjälp vid behov.

 

I iPhone versionen finns det många checklista och guider för att hjälpa till i bedömningen av en skada eller sår. Här kan t ex dagis och skolpersonal snabbt få råd av appen hur de ska handla i varje situation. Syftet med appen är att ge riktlinjer till personer som, förut-om vårdnadshavarna, tar hand om ett barn med blödarsjuka utan att ha det medicinska ansvaret. Det kan exempelvis vara förskollärare, lärare, idrottslärare samt  mor- och farföräldrar.

Förutom appen tog vi även fram en webbsida med samma innehåll samt marknadsföringsmaterial i form av annonser, vepor med mera.

 

0 Kommentarer