• Arvid Nordquist
  Digitala säljpresentationer

  Vi har tagit fram en ny omgång med 12 stycken produktappar åt Arvid Nordquist senaste säljperiod. Apparna är producerade med DPS (Digital Publishing Suite) vilket är en plattform för att snabbt och effektivt producera appar.

 • En av de främsta fördelarna med DPS är möjligheten att med Adobes programvaror skapa, publicera och distribuera appar direkt från InDesign. Ingen programmering behövs, dessutom kan man välja till vilken enhet och plattform du vill.
 • "Arbetet med Klapp.co har varit enkelt och friktionsfritt från första början. De har stor kompetens kring de områden som vi arbetat inom och Arvid Nordquist har tillsammans med Klapp.co tagit fram digitala säljstödslösningar som ligger i absolut framkant inom FMCG."

  Ola Liljeqvist

  Head of Marketing Food

  B2B Arvid Nordquist.