• Flowscape
    The Flow

    The Flow handlar om den friktion som kan uppstå i öppna kontorsmiljöer. Flowscape är ett företag som vill minimera allt som kan strula och förenkla för alla medarbetare med hjälp av smarta IT-system. Varje år slösar ett företag med 1 000 anställda bort 60 000 timmar på onödig spilltid.

  • Bygg ditt företags varumärke med starka filmiska berättelser
  • Account directorGabriella Klapp, Production Manager Anette Schultzberg, Copywriter Urban Ericsson
  • Director/DP Anders Klapp, AC Stefan Mathiasson, Animation Andreas Markström