• Fondkollen
  Webb + App

  Syftet med samtliga enheter som Klapp.Co producerat för Fondkollen.se (webb, app, filmer, rollups och banners) är att sprida kunskap om privat fondsparande. Både webb och app har blivit uppskattade och uppmärksammande i både press och media under 2011 och 2012. Under våren 2012 nylanserades både webben och appen vilka numera innehåller alla typer av fonder. I och med detta kommer en bredare målgrupp nås och möjlighet att sprida kunskapen ytterligare.
  Fondkollens YouTube kanal
  Fondkollen kampanjsajt
  Fondkollen Fan page 

 • Med Fondkollen webb och app är det enkelt att göra sina val inom fondsparande och premiepension.