• Friskis&Svettis ledstjärnor

    En inspirationsfilm om Friskis&Svettis värderingsgrund samlat i sex ledstjärnor.