• Influence
    Pioneering Collective
    intelligence

    Allt mer arbete sker i grupp. Och grupper tar allt större ansvar för beslut och genomförande. Potentialen i att öka gruppers effektivitet är enorm. Influence är pionjärer inom området och hjälper sina uppdragsgivare att ta vara på denna potential och utveckla kollektiv intelligens. Klapp.co har gjort både filmer som illustrerar deras modeller samt ett antal filmer som ingår i ett digitalt utbildningsmaterial.

  • Vi satte upp en tillfällig filmstudio i en gammal lagerlokal i Järnatrakten.