• Jernhusen
    Jag är en
    kombiterminal

    Jernhusens vill bidra till en bättre transportsektor och ett grönare Sverige med etablering och utveckling av kombiterminaler. Jernhusen jobbar aktivt på att förbättra förutsättningarna för kombitrafiken. Med denna film vill de påverka opinionen hos befattningshavare och inom transportbranschen. Kund: Jernhusen Depåer och Godsterminaler.