• Film medarbetare
    Jernhusen Media

    Stockholms Centralstation är Sveriges största mötesplats med upp till 250 000 människor som passerar – varje dygn. Att jobba här kräver stresstålighet, gott humör och mycket energi.

  • Sammanhållningen för att ge resenärer den service de förväntar sig på en station gör också att det krävs mer av alla som jobbar i butiker, restauranger, caféer och driftsfunktioner.
  • För att peppa alla duktiga medarbetare genomför Jernhusen tillsammans med Stig Fram work-shops. Som inledning på dessa seminarier visas denna film som vi producerat.