• Obstecare – Nya lösningar vid långa förlossningar

    Klapp.co har hjälpt ObsteCare att ta fram en animerad film, med syfte att beskriva ObsteCares innovativa lösningar för att förbättra förlossningsvården.

    Filmen ska användas i informationssyfte och kommer att visas i utbildningsmaterial, på ObsteCares hemsida och i sociala medier.

  • Målgruppen är kvinnor som ska föda barn samt yrkeskåren.
    Maria Borelius är speaker på filmen.