• Film – Oxunda Vattensamverkan

    Oxunda Vattensamverkan är ett samarbete mellan sex olika kommuner som tillsammans vill bidra till att Mälarens vatten ska kunna drickas även i framtiden. Klapp.co fick i uppdrag att ta fram en film, vars syfte är att visa upp Oxundaåns avrinningsområde och hur samverkansarbetet fungerar mellan kommunerna.

  • Filmen ska även skapa känslan av att alla kan vara med och bidra till att förbättra vattenkvaliteten i avrinningsområdet.
  • Filmen spelades in på sex olika platser runt om i kommunerna under några tidiga morgnar och sena kvällar i juni 2018.
  • Under inspelningen hade vi en licenserad drönarpilot på plats som kunde fånga de vackra inspelningsplatserna från ovan.