• Skånetrafiken
    Internfilm Skåne Stories

    Vi har producerat en film för att lyfta fram och inspirera alla medarbetare inom Skånetrafiken. Här ger vi en visuell beskrivning om människan bakom resenären för att bygga upp känslan av hur Skånetrafiken i alla lägen gör allt för kundens upplevelse och öka förståelsen mellan alla de olika yrkesgrupperna och företag som jobbar under Skånetrafikens paraply. Skånetrafiken önskar skapa en ny position som är förknippad med mer positiva känslor och de båda filmerna kommer att visa olika sidor av samma flöde.