• Skånetrafiken
    Film Skåne Stories

    Skånetrafiken önskar skapa en ny position som är förknippad med mer positiva känslor och som visar människan bakom resenären. Vi har producerat två olika reklamfilmer som utspelar sig på en buss i Malmö. Här får vi ta del av tankar och funderingar från vardagssituationer som kan uppstå på en buss.

  • Vi valde att göra lågmälda filmer där vi får höra resenärers funderingar som kan uppstå när man reser.