• Svenska Cykelstäder
    Cyklamer.nu

    Kampanjen Cyklamer.nu är en uppmaning och ett upprop initierat av föreningen Svenska Cykelstäder där några av Sveriges mest ambitiösa kommuner, som målmedvetet arbetar för ökad cykling, ingår. Tillsammans vill vi höja cyklingens status och inspirera människor att vardagscykla mer. Förhoppningsvis kan det få fler att ställa bilen och börja cykla!
  • Vår gemensamma målsättning är att 50% av alla resor kortare än 5 kilometer ska ske med cykel.
  • Låt dig inspireras av två sanna cykelfantaster - Amira Narel och Jessica Berg. Läs mer på www.cyklamer.nu #cyklamer
  • Kampanjwebb och aktivering i sociala medier. Digital annonsering, affischer och kampanjsymbol.
  • Give aways för att öka vardagscyklingen.
  • Affischer och utomhus. Målet: Öka vardagscyklingen och få människor att cykla mer.