• Urban OM
    Film

     

    Let Go Meditation
    Släpp taget och släpp loss i Urban OMs Let Go Meditation a.k.a Baradansa. Med deras vilda och fängslande musik är det omöjligt att göra annat.
    Det har vi försökt gestalta i denna film.